ARCHÍVNICTVO, MUZEOLÓGIA A DIGITALIZÁCIA HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

ARCHÍVNICTVO, MUZEOLÓGIA A DIGITALIZÁCIA HISTORICKÉHO DEDIČSTVA
Bavia ťa digitálne technológie pri poznávaní minulosti?

  • Naučíš sa používať digitálne technológie pri odkrývaní historického dedičstva.
  • Získaš vedomosti z archívnictva a muzeológie.
  • Základné kurzy sú zamerané na osvojenie si práce v archívoch, múzeách, galériách a pamäťových inštitúciách.

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra