BRATISLAVA – MESTO ŠTUDENTOV

Bratislava je nielen hlavným mestom Slovenska, ale aj najväčším študentským mestom, v ktorom žijú desaťtisíce tvojich rovesníkov:

  • Filozofická fakulta UK sídli v historickej budove v samom centre Bratislavy na nábreží Dunaja;
  • v Bratislave to žije po celý rok – ponúka ti rozmanité možnosti kultúrneho vyžitia (múzeá, divadlá, koncerty, kluby) a aj bohatý športový program (aktívny i pasívny);
  • hlavné mesto ponúka aj množstvo príležitostí na stáže či brigády popri štúdiu, ktoré ti pomôžu získať pracovné skúsenosti a uľahčia hľadanie zamestnania po skončení vysokej školy – v Bratislave si v centre diania;
  • z Bratislavy je len na skok do Viedne či Budapešti, dvoch európskych metropol ponúkajúcich veľký svet.