Časté otázky

Zohľadňujú sa pri prijímacom konaní výsledky maturity?

Z čoho sú prijímacie skúšky na FiF UK?

Z čoho pozostáva test všeobecných študijných predpokladov?

Treba absolvovať prijímacie skúšky na všetky študijné programy?

Ako a kedy sa dozviem, či budem prijatý bez prijímacej skúšky?

Akceptuje fakulta aj výsledky českej verzie textu všeobecných študijných predpokladov?

Ktoré študijné odbory majú ešte aj skúšku špecifických študijných predpokladov a z čoho pozostáva?

Ak sa hlásim na študijný program, pre ktorý musím vykonať dva testy  u spoločnosti SCIO, mám nárok na zľavu?

Vyžaduje sa pri študijných programoch v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo znalosť daného jazyka?

Testuje sa znalosť cudzieho jazyka v prípade učiteľských študijných programov, v kombináciách s cudzím jazykom?

Môžem si zvoliť akúkoľvek kombináciu dvoch študijných programov, ktoré uvediem do prihlášky?

Možno študovať nejaký bakalársky študijný program aj externe?

Je v ponuke aj študijný program vyučovaný iba v anglickom jazyku?

Môžem si podať prihlášku na viac študijných programov?

Čo mám ešte priložiť k prihláške na vysokoškolské štúdium na FiF UK?

Kedy budú prijímacie skúšky na FiF UK?

Organizuje fakulta špecifické skúšky aj v náhradnom termíne?

Ako sa bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium?

Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok?

Organizuje fakulta prípravné kurzy pre uchádzačov?

Aké sú podmienky prijatia na FiF UK pre cudzincov?

Treba k prihláške priložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave?

Mám nárok na ubytovanie?

Dostanem prospechové štipendium?