Akceptuje fakulta aj výsledky českej verzie textu všeobecných študijných predpokladov?

Áno, rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).