Ako a kedy sa dozviem, či budem prijatý bez prijímacej skúšky?

V polovica marca fakulta  zverejní zoznam študijných programov, na ktoré budú uchádzači prijatí  bez  vykonania  prijímacej skúšky.