Je v ponuke aj študijný program vyučovaný iba v anglickom jazyku?

Jediný študijný program, ktorý sa celý vyučuje v anglickom jazyku, sú Stredoeurópske štúdiá. Vo viacerých ďalších študijných programoch sú niektoré prednášky v angličtine, ale základným vyučovacím jazykom je slovenčina.