Ktoré študijné odbory majú ešte aj skúšku špecifických študijných predpokladov a z čoho pozostáva?

Skúšky špecifických študijných predpokladov sa vyžadujú od uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor prekladateľstva a tlmočníctva s anglickým, nemeckým a španielskym jazykom. Testy z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka absolvujú u spoločnosti SCIO. Uchádzači o východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) a stredoeurópske štúdiá (program vyučovaný v anglickom jazyku) absolvujú SCIO test z anglického jazyka.

Bližšie informácie o testoch z anglického, nemeckého  a španielskeho jazyka ako aj kompletné testy z posledných skúšok nájdete na stránke spoločnosti SCIO.

Skúška špecifických študijných predpokladov pre nižšie uvedené odbory sa bude realizovať na fakulte, v dňoch 14. a 15. júna 2022.

Dejiny umenia

Marketingová komunikácia

Psychológia

Románske štúdiá so zameraním na kombináciu jazykov s francúzskym jazykom

Stredoeurópske štúdiá

Východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru)

Žurnalistika