Ktoré študijné odbory majú ešte aj skúšku špecifických študijných predpokladov a z čoho pozostáva?

Skúšky špecifických študijných predpokladov sa vyžadujú od uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor prekladateľstva a tlmočníctva s anglickým, nemeckým a španielskym jazykom. Testy z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka absolvujú u spoločnosti SCIO. Uchádzači o východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na čínsky jazyk) a stredoeurópske štúdiá (program vyučovaný v anglickom jazyku) absolvujú SCIO test z anglického jazyka.

Bližšie informácie o testoch z anglického, nemeckého  a španielskeho jazyka ako aj kompletné testy z posledných skúšok nájdete na stránke spoločnosti SCIO.

Skúška špecifických študijných predpokladov pre nižšie uvedené odbory sa bude realizovať na fakulte, v dňoch 8. a 9. júna 2021.

Dejiny umenia

Marketingová komunikácia

Psychológia

Slovakistické štúdiá

Stredoeurópske štúdiá

Žurnalistika