Organizuje fakulta špecifické skúšky aj v náhradnom termíne?

Nie, náhradný termín pre skúšky špecifických predpokladov fakulta nebude realizovať.