PSYCHOLÓGIA
Odhaľ motívy ľudského správania

  • Naučíš sa, ako funguje ľudská psychika, čo ju ovplyvňuje a ako súvisí so správaním človeka a jeho osobnosťou, ako fungujú vnímanie, pamäť, pozornosť, emócie, myslenie a ich vývin v priebehu života . Všetky tieto poznatky neskôr uplatníš v školách či v pracovnom prostredí.
  • Tri roky bakalárskeho štúdia ti poskytnú základné poznatky z teórie psychológie, najmä všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, psychológie osobnosti, experimentálnej psychológie, biopsychológie a psychologickej metodológie.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra