Chceš sa venovať vzdelávaniu alebo slovenskému jazyku?

Vyber si z viacerých učiteľských študijných programov (21 rozličných kombinácií) či z jednoodborových študijných programov pedagogikaandragogika.

PEDAGOGIKA
Keď ťa zaujíma práca s deťmi a mládežou

ANDRAGOGIKA
Vzdelávanie dospelých

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bohatá ponuka predmetov a kombinácií