Chceš sa venovať vzdelávaniu alebo slovenskému jazyku?

Vyber si z viacerých učiteľských študijných programov (27 rozličných kombinácií) alebo jednoodborový študijný program pedagogika.

PEDAGOGIKA
Keď ťa zaujíma práca s deťmi a mládežou

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Keď ťa zaujíma slovenský jazyk a literatúra

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bohatá ponuka predmetov a kombinácií