ANDRAGOGIKA
Vzdelávanie dospelých

  • Pripraví ťa na prácu v oblasti ďalšieho vzdelávania, budeš vedieť využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci.
  • Naučíš sa aplikovať základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých.
  • Získaš základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra