PEDAGOGIKA
Keď ťa zaujíma práca s deťmi a mládežou

  • Budeš pripravený na prácu v pozícii profesionálneho vychovávateľa, pedagóga voľného času, animátora, organizátora vzdelávacích programov.
  • Uplatníš sa v štátnych i súkromných školách, školských zariadeniach, voľnočasových zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v mimovládnych organizáciách.
  • Získaš teoretické poznatky zo základov vied o výchove.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra