UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Bohatá ponuka predmetov a kombinácií

Jednotlivé študijné programy učiteľstva ponúkajú zameranie na konkrétne predmety (napríklad históriu, filozofiu, pedagogiku, slovenský jazyk a literatúru či nejaký cudzí jazyk a literatúru). Okrem toho v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK ponúkame aj ďalších osem učiteľských študijných programov.

Všetky učiteľské študijné programy majú na bakalárskom stupni rovnaký spoločný základ, ktorého obsah tvorí všeobecná didaktika, psychológia pre učiteľov, školský manažment, digitálne technológie a pestrá ponuka povinne voliteľných predmetov z oblasti pedagogiky, psychológie a viacerých humanitných a spoločenských vied.

Všetky učiteľské študijné programy majú na bakalárskom stupni rovnaký spoločný základ, ktorého obsah tvorí všeobecná didaktika, psychológia pre učiteľov, školský manažment, digitálne technológie a pestrá ponuka povinne voliteľných predmetov z oblasti pedagogiky, psychológie a viacerých humanitných a spoločenských vied.

študijný plán spoločného základu zabezpečujúce katedry:
Katedra pedagogiky a angragogiky
Katedra psychológie
Katedra knižničnej a informačnej vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo biológie Biologická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo geografie Geografická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo chémie Chemická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

učiteľstvo filozofie a fyziky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo fyziky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

učiteľstvo filozofie a histórie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry

učiteľstvo filozofie a matematiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo matematiky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky

učiteľstvo filozofie a pedagogiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky

učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo filozofie Katedra filozofie a dejín filozofie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry

učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky

učiteľstvo histórie a pedagogiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky

učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo histórie Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry Katedra maďarského jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky
učiteľstvo biológie Biologická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky
učiteľstvo geografie Geografická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémie

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky
učiteľstvo chémie Chemická sekcia Prírodovedeckej fakulty UK

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra germanistiky,nederlandistiky a škandinavistiky
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
učiteľstvo pedagogiky Katedra pedagogiky a andragogiky
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy