PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
Zvládni cudzí jazyk na profesionálnej úrovni

  • Vyber si z množstva kombinácií jazykov a staň sa profesionálnym tlmočníkom alebo prekladateľom.
  • Okrem perfektnej jazykovej prípravy ťa štúdium pripraví teoreticky aj prakticky na prácu tlmočníka a prekladateľa – pri štúdiu sa napr. dostaneš k nácviku tlmočenia v tlmočníckej kabíne, teórii prekladu a cvičeniam v rétorike.
  • Zoznámiš sa s kultúrou, literatúrou a dejinami jazykových oblastí, ktoré si vyberieš.
  • Môžeš sa stať profesionálom aj v jazyku, v ktorom si začiatočník (bulharčina, gréčtina, holandčina, taliančina). Pri ďalších sa očakávajú znalosti na úrovni stredoškolskej maturity.
  • Ako budúci tlmočník a prekladateľ musíš perfektne ovládať aj slovenský jazyk. V spoločnom základe pri všetkých kombináciách získaš základy jazykovedy, teórie literatúry, štylistiky a praktickej gramatiky slovenčiny.

Spoločný základ zabezpečujú: Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy.

anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
bulharský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií

anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
grécky jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie

anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
holandský jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
latinský jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie

anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
ruský jazyk a kultúra Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
anglický jazyk a kultúra Katedra anglistiky a amerikanistiky
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
bulharský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
bulharský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
ruský jazyk a kultúra Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
bulharský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
bulharský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
holandský jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
latinský jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie

francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
francúzsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
grécky jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
holandský jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
holandský jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
latinský jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
latinský jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
maďarský jazyk a kultúra Katedra klasickej a semitskej filológie
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
nemecký jazyk a kultúra Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
ruský jazyk a kultúra Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
slovenský jazyk a kultúra Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky

španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

študijné plány: zabezpečujúce katedry:
španielsky jazyk a kultúra Katedra romanistiky
taliansky jazyk a kultúra Katedra romanistiky