SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ (pre zahraničných uchádzačov)

SLOVAKISTICKÉ ŠTÚDIÁ (pre zahraničných uchádzačov)
Spoznaj slovenčinu a Slovensko zo všetkých strán

  • Máš ako zahraničný študent záujem o štúdium slovenského jazyka? Počas štúdia získaš a  prehĺbiš svoje praktické komunikačné zručnosti.
  • Získaš prehľad o slovenskej kultúre, literatúre, vlastivedných reáliách, o vývine a fungovaní slovenského jazyka v praxi.
  • Zoznámiš sa s významnými okamihmi, udalosťami a osobnosťami, ktoré formovali národnú identitu a historické vedomie obyvateľov dnešného Slovenska.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Studia Academica Slovaca, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy