STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ (v anglickom jazyku)

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ (v anglickom jazyku)
Študuj jazyky a kultúru susedov

  • Po skončení štúdia budeš ovládať minimálne dva cudzie jazyky strednej Európy (možnosť výberu medzi maďarským, nemeckým, poľským a slovinským jazykom).
  • Nadobudneš prehľad o histórii a kultúre regiónu strednej Európy a základné vedomosti o prekladateľských postupoch a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia.
  • V priebehu štúdia budeš mať možnosť absolvovať mesačné jazykové kurzy alebo semestrálne pobyty v Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku.
  • Vyučovacím jazykom programu je angličtina. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je znalosť anglického jazyka na úrovni B 2.

 

Viac informácií          Študijný plán          Výučbu zabezpečuje viacero katedier