VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru) Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Kórey

VÝCHODOÁZIJSKÉ JAZYKY A KULTÚRY (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)
Nauč sa jazyk a spoznaj kultúru Kórey

  • Po skončení štúdia budeš ovládať kórejský jazyk na úrovni pokročilý a budeš schopný prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z kórejčiny do slovenčiny.
  • Získaš vedomosti o klasickom jazyku, súčasnej hovorovej a knižnej kórejčine, jazyku masmédií a odborných textov. Súčasťou štúdia sú aj kurzy venované kórejským dejinám od najstarších čias do súčasnosti, prednášky a semináre o klasickej aj modernej kórejskej literatúre, tradičnej filozofii a náboženstve, o kultúrno-historickom vývoji Kórey v minulosti a jeho aktuálnom vývoji.
  • Budeš mať možnosť uchádzať sa o študijný pobyt do Kórey.
  • Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2.


Viac informácií          Študijný plán               Zabezpečujúca katedra