Program Dňa otvorených dverí

Sobota 25. januára 2020 od 10:00 do 14:00.

Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, Bratislava

10:00 Stretnutie s vedením fakulty v Moyzesovej sieni (budova fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany, z ulice Vajanského nábrežie). Na stretnutí vám členovia vedenia fakulty v krátkych prezentáciách poskytnú informácie o fakulte, o realizovaných študijných programoch, o prijímacom konaní ako aj o podmienkach štúdia na fakulte. Od pozvaného absolventa fakulty sa dozviete aj o možnostiach uplatnenia sa v praxi. Po skončení stretnutia členovia vedenia fakulty radi zodpovedajú vaše otázky.

11:00 – 14:00 prezentácie katedier Filozofickej fakulty UK a študijných programov, ktoré realizujú. Na jednotlivých katedrách budú prítomní pedagógovia i študenti, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o študijných programoch a radi zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa štúdia aj možností uplatnenia sa absolventov.

Upozorňujeme, že prezentácia študijného programu psychológia  sa neuskutoční v priestoroch Katedry psychológie, ale v Moyzesovej sieni o 11.30.

Viaceré katedry pripravili pre Vás ďalší zaujímavý program

  • Na KATEDRE FILOZOFIE A DEJÍN FILOZOFIE budete môcť diskutovať s absolventkou tohto odboru o tom, čo robí filozof v súčasnom svete, vypočuť si zaujímavú prednášku „Myseľ a vedomie z pohľadu vedy a filozofie“ či o význame antickej filozofie pre súčasného človeka.
  • Na KATEDRE KULTUROLÓGIE sa budete môcť zapojiť do hry „Kulturológia pátra po….“.
  • Na KATEDRE SOCIOLÓGIE budete mať možnosť besedovať s absolventmi sociológie na tému „Dáva sociológia zmysel – na čo je dnes dobrá sociológia?“.
  • Na KATEDRE RUSISTIKY A VÝCHODOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ vás čaká ukážková hodina tlmočenia, prehliadka tlmočníckeho laboratória a tlmočnícke cvičenia.
  • Na KATEDRE MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY budete diskutovať s absolventkou katedry.

12:30 – 14:00 možnosť individuálnych konzultácií s prodekankou pre prijímacie konanie a s vedúcim študijného oddelenia, v budove fakulty na Gondovej ul., č. 2,  miestnosť č. 115/v a 131.

Praktické informácie

Naša fakulta má 30 katedier, ktoré sa nachádzajú nielen na Gondovej, ale aj v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí a v ďalšej budove na neďalekej Štúrovej ulici. Pri vchode budovy na Gondovej ulici, ako aj pri vchode do budovy UK na Šafárikovom námestí budú počas Dňa otvorených dverí umiestnené informačné miesta, na ktorých študenti fakulty Vás usmernia na katedry, ktoré plánujete navštíviť.

Hlavná budova Filozofickej fakulty sa nachádza na Gondovej ulici číslo 2 v blízkosti nedávno dokončeného Starého mosta. V tejto budove sa nachádza aj Moyzesova sieň (vchod je však z Vajanského nábrežia, po ktorom vedie električková trať). Zo železničnej Hlavnej stanice sa k nám dostanete električkou číslo 1 (vystúpiť treba po cca 12 minútach jazdy na zastávke Šafárikovo námestie). Z autobusovej stanice Mlynské nivy možno prejsť buď peši (cca 15-20 minút) alebo sa odviezť autobusom č. 70 dve zastávky na zastávku Malá scéna a odtiaľ je to peši asi 300 metrov.

Pri budove na Gondovej ul. a na nábreží je aj možnosť parkovania, kapacita parkovacích miest je však obmedzená.