Máš širšie záujmy? Ako novinku ponúkame medziodborové študijné programy