INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ
Nauč sa plávať v mori informácií

  • Staň sa špecialistom v  modernom informačnom priemysle a znalostnej ekonomike, či už v privátnom alebo verejnom sektore.
  • Štúdium ti umožní spoznať využívanie najmodernejších digitálnych médií a sieťových technológií pri manažmente informácií, analýze informačných zdrojov a na sprostredkovanie informácií používateľom.
  • Získaš znalosti  o vyhľadávaní a analýze informácií a informačných zdrojov vo všetkých typoch médií, o manažmente a logistike informácií v súkromných a verejných inštitúciách, o tvorbe a distribúcii informačných produktov a služieb na základe potrieb používateľov, o dizajne webových stránok, aplikácií a multimédií a o vytváraní a správe databáz a digitálnych knižníc.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra