MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
Staň sa reklamným expertom

  • Budeš pripravený pracovať ako manažér reklamy, reklamný textár, scenárista, PR špecialista atď.
  • Štúdium ti sprostredkuje poznatky z teórie a histórie reklamy, psychológie, sociológie reklamy, ale aj zo slovenského jazyka, rečovej komunikácie, umenovedy.
  • Zistíš, ako funguje tvorba propagačných prostriedkov.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra