ŽURNALISTIKA
Nauč sa profesionálne písať pre médiá

  • Budeš pripravený na prácu novinára, redaktora, moderátora, editora či inú pozíciu v médiách.
  • Oboznámiš sa so základmi žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii, internetových periodických tituloch a v tlačových či marketingových agentúrach.
  • Získaš praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z autorskej činnosti a redaktorskej práce.
  • Naučíš sa základy novinárskej fotografie, tvorby videoprodukcií a kultivovaného vystupovania pred mikrofónom a kamerou.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra