Máš širšie záujmy? Ako novinku ponúkame medziodborové študijné programy

Máš širšie záujmy? Alebo ešte nie si celkom presne rozhodnutý, čo chceš študovať? Ponúkame ti devätnásť nových medziodborových študijných programov, ktoré spájajú poznatky z dvoch odborov. Spoznaj dve rozličné oblasti poznania a neskôr, na magisterskom stupni, sa rozhodni, čo ťa viac zaujíma.

DEJINY UMENIA – HISTÓRIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

DEJINY UMENIA – MUZEOLÓGIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie a a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

ETNOLÓGIA – FILOZOFIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj školy argumentácie a logického myslenia

ETNOLÓGIA – HISTÓRIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

ETNOLÓGIA – MUZEOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

ETNOLÓGIA – MUZIKOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a staň sa znalcom hudby

ETNOLÓGIA – RELIGIONISTIKA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj svetové náboženstva

ETNOLÓGIA – SLOVANSKÉ ŠTÚDIÁ
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a študuj slovanský jazyk a kultúru

FILOZOFIA – HISTÓRIA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

FILOZOFIA – RELIGIONISTIKA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a skúmaj svetové náboženstvá

FILOZOFIA – SOCIOLÓGIA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a zisti, ako funguje spoločnosť

GERMANISTIKA – INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ
Spoznaj nemecký jazyk i kultúru a nauč sa plávať v mori informácií

HISTÓRIA – INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a nauč sa plávať v mori informácií

HISTÓRIA – MUZEOLÓGIA
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

HISTÓRIA – RELIGIONISTIKA
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a skúmaj svetové náboženstvá

INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ – MUZEOLÓGIA
Nauč sa plávať v mori informácií  a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

MUZEOLÓGIA – PEDAGOGIKA
Znalosti o ochrane pamiatok skombinuj s vedou o vzdelávaní, staň sa odborníkom na múzejnú pedagogiku