Máš širšie záujmy? Ako novinku ponúkame medziodborové študijné programy

Máš širšie záujmy? Alebo ešte nie si celkom presne rozhodnutý, čo chceš študovať? Ponúkame ti jedenásť nových medziodborových študijných programov, ktoré spájajú poznatky z dvoch odborov. Spoznaj dve rozličné oblasti poznania a neskôr, na magisterskom stupni, sa rozhodni, čo ťa viac zaujíma.

DEJINY UMENIA – HISTÓRIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

ETNOLÓGIA – FILOZOFIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj školy argumentácie a logického myslenia

ETNOLÓGIA – HISTÓRIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

ETNOLÓGIA – MUZIKOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a staň sa znalcom hudby

ETNOLÓGIA – RELIGIONISTIKA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a spoznaj svetové náboženstva

FILOZOFIA – HISTÓRIA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

FILOZOFIA – RELIGIONISTIKA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a skúmaj svetové náboženstvá

FILOZOFIA – SOCIOLÓGIA
Spoznaj školy argumentácie a logického myslenia a zisti, ako funguje spoločnosť

HISTÓRIA – RELIGIONISTIKA
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a skúmaj svetové náboženstvá