DEJINY UMENIA – MUZEOLÓGIA

Staň sa odborníkom na výtvarné umenie a porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

  • Získaš vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel, prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom i svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska.
  • Nadobudneš znalosti z ikonografie, poznatky o formálnych aspektoch a slohových premenách a o všeobecnej kultúrnej histórii a politicko-sociálnom živote, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby.
  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia).
    Oboznámiš sa s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, knižničná veda, dejiny umenia, kulturológia, ale aj so základmi konzervácie a reštaurovania predmetov a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra dejín výtvarného umenia, Katedra etnológie a muzeológie