ETNOLÓGIA – MUZEOLÓGIA

Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

  • Etnológia je jednou z vied o človeku, kultúre a spoločnosti. Spoločne so sociálnou a kultúrnou antropológiou skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra.
  • Štúdium ťa naučí hľadať odpovede na otázky socializácie a identity, rasy a etnicity, rodových a mocenských vzťahov.
  • Nájdeš vysvetlenia konkrétnych náboženských, ekonomických a spoločenských javov, zistíš, aký význam majú fenomény folklóru a tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva.
  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia).
  • Oboznámiš sa s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, knižničná veda, dejiny umenia, kulturológia, ale aj so základmi konzervácie a reštaurovania predmetov a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra: Katedra etnológie a muzeológie