GERMANISTIKA – INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ

Spoznaj nemecký jazyk i kultúru a nauč sa plávať v mori informácií

  • Ako študent germanistiky sa naučíš používať nemčinu na vysoko profesionálnej úrovni. Zoznámiš sa s minulosťou aj súčasnosťou nemecky hovoriacich krajín, s ich literatúrou, kultúrou aj politikou.
  • Dozvieš sa tiež o tradíciách nemeckého jazyka a kultúry na Slovensku. Nemecký jazyk a kultúra mali a dodnes majú v strednej Európe dôležitú úlohu. Aj na Slovensku patrí nemčina k jazykom, ktorý tu bol doma po stáročia.
  • Vďaka zvládnutiu jazyka a vedomostiach o kultúre sa ti otvorí brána do veľkého a rôznorodého sveta dnešného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska či Lichtenštajnska a zároveň získaš možnosť pozrieť sa na svoju vlastnú kultúru pohľadom zvonka.
  • Staň sa špecialistom v  modernom informačnom priemysle a znalostnej ekonomike, či už v privátnom alebo verejnom sektore.
  • Štúdium ti umožní spoznať využívanie najmodernejších digitálnych médií a sieťových technológií pri manažmente informácií, analýze informačných zdrojov a na sprostredkovanie informácií používateľom.
  • Získaš znalosti  o vyhľadávaní a analýze informácií a informačných zdrojov vo všetkých typoch médií, o manažmente a logistike informácií v súkromných a verejných inštitúciách, o tvorbe a distribúcii informačných produktov a služieb na základe potrieb používateľov, o dizajne webových stránok, aplikácií a multimédií a o vytváraní a správe databáz a digitálnych knižníc.

 

Viac informácií          Študijný plán
Zabezpečujúce katedry: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedra knižničnej a informačnej vedy