HISTÓRIA – INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ

Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a nauč sa plávať v mori informácií

  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie a ďalšie.
  • Staň sa špecialistom v  modernom informačnom priemysle a znalostnej ekonomike, či už v privátnom alebo verejnom sektore.
  • Štúdium ti umožní spoznať využívanie najmodernejších digitálnych médií a sieťových technológií pri manažmente informácií, analýze informačných zdrojov a na sprostredkovanie informácií používateľom.
  • Získaš znalosti  o vyhľadávaní a analýze informácií a informačných zdrojov vo všetkých typoch médií, o manažmente a logistike informácií v súkromných a verejných inštitúciách, o tvorbe a distribúcii informačných produktov a služieb na základe potrieb používateľov, o dizajne webových stránok, aplikácií a multimédií a o vytváraní a správe databáz a digitálnych knižníc.

 

Viac informácií          Študijný plán
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín, Katedra knižničnej a informačnej vedy