HISTÓRIA – RELIGIONISTIKA

Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti a skúmaj svetové náboženstvá

  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie a ďalšie.
  • Religionistika nie je teológia, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva.
  • Budeš skúmať náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja, oboznámiš sa s posvätnými textami jednotlivých náboženstiev a náboženské prejavy budeš skúmať aj priamo v teréne.
  • Čaká ťa tiež štúdium dejín svetových náboženstiev, archeológia náboženstva, filozofia náboženstva, geografia náboženstva, antropológia náboženstva, náboženská symbolika, náboženský folklór a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín, Katedra porovnávacej religionistiky