INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ – MUZEOLÓGIA

Nauč sa plávať v mori informácií  a zoznám sa so starostlivosťou o pamiatky a ich ochranou

  • Staň sa špecialistom v  modernom informačnom priemysle a znalostnej ekonomike, či už v privátnom alebo verejnom sektore.
  • Štúdium ti umožní spoznať využívanie najmodernejších digitálnych médií a sieťových technológií pri manažmente informácií, analýze informačných zdrojov a na sprostredkovanie informácií používateľom.
  • Získaš znalosti  o vyhľadávaní a analýze informácií a informačných zdrojov vo všetkých typoch médií, o manažmente a logistike informácií v súkromných a verejných inštitúciách, o tvorbe a distribúcii informačných produktov a služieb na základe potrieb používateľov, o dizajne webových stránok, aplikácií a multimédií a o vytváraní a správe databáz a digitálnych knižníc.
  • Štúdiom získaš základnú orientáciu v disciplínach, ktorých súčasťou je ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, s ťažiskom v múzejníctve a v ochrane pamiatok (muzeológia a monumentológia).
  • Oboznámiš sa s metódami práce príbuzných vedných disciplín, ako je archívnictvo, dejiny umenia, kulturológia, etnológia, ale aj so základmi konzervácie a reštaurovania predmetov a pod.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra etnológie a muzeológie