Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2019/2020
Študijný program:
Etnológia – slovanské štúdiá (bxETSV)
(Medziodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
11. filológia
Garant:
prof. Dr. Miroslav Dudok, DrSc.
Študijný odbor:
15. historické vedy

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP Etno - Povinné predmety Etnológia min. 45 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boET-001/15  Úvod do etnológie a folkloristiky - A. Hlôšková, H. Tužinská 1/Z    4PS     H   5    
 FiF.KEM/A-boET-033/16  Prehľad etnologických a folkloristických koncepcií - J. Janto, M. Botiková, A. Hlôšková 1/Z    2P     H   5    
 FiF.KEM/A-boET-007/15  Metódy a techniky terénneho výskumu - H. Tužinská 1/L    4PS     H   6    
 FiF.KEM/A-boET-008/15  Terénna prax - H. Tužinská 1/L    10dT     H   6    
 FiF.KEM/A-boET-011/15  Teória, metodológia a dejiny kultúrnej antropológie 1 - T. Bužeková, M. Uhrin 2/Z    3PS     H   6   !  
 FiF.KEM/A-boET-034/16  Materiál z terénneho výskumu - M. Botiková, T. Bužeková, A. Hlôšková, J. Janto, H. Tužinská 2/Z    2S     H   5    
 FiF.KEM/A-boET-013/15  Etnické štúdiá 1 - M. Botiková 2/Z    4PS     H   6    
 FiF.KEM/A-boET-012/15  Teória, metodológia a dejiny kultúrnej antropológie 2 - T. Bužeková, M. Uhrin 2/L    3PS     H   6   !  

Blok - SI - Slovinčina min. 37 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-033/15  Slovinský jazyk 1 - S. Vojtechová Poklač 1/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-035/15  Slovinský jazyk 2 - S. Vojtechová Poklač 1/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-037/15  Slovinský jazyk 3 - S. Vojtechová Poklač 2/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-038/15  Slovinská literatúra 1 - S. Vojtechová Poklač 2/Z    3S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-039/15  Slovinský jazyk 4 - S. Kmecová 2/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-040/15  Slovinská literatúra 2 - S. Vojtechová Poklač 2/L    3S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-041/15  Slovinský jazyk 5 - S. Kmecová 3/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-042/15  Slovinská literatúra 3 - S. Vojtechová Poklač, M. Dudok 3/Z    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-036/15  Úvod do štúdia slovinskej kultúry a literatúry - S. Kmecová 1/L    2S     H   3    

Blok - BU - Bulharčina min. 37 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-003/15  Bulharský jazyk 1 - M. Dobríková 1/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-005/15  Bulharský jazyk 2 - M. Dobríková, M. Mihaylova-Palanska 1/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-006/15  Úvod do štúdia bulharskej kultúry a literatúry - M. Dobríková 1/L    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-007/15  Bulharský jazyk 3 - M. Mihaylova-Palanska, M. Dobríková 2/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-008/15  Bulharská literatúra 1 - M. Mihaylova-Palanska 2/Z    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-009/15  Bulharský jazyk 4 - M. Mihaylova-Palanska 2/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-010/15  Bulharská literatúra 2 - M. Mihaylova-Palanska 2/L    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-011/15  Bulharský jazyk 5 - M. Mihaylova-Palanska 3/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-012/15  Bulharská literatúra 3 - M. Mihaylova-Palanska 3/Z    2PS     H   3    

Blok - CH - Chorvátčina min. 37 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-013/15  Chorvátsky jazyk 1 - M. Dudok, Ž. Predojević 1/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-015/15  Chorvátsky jazyk 2 - M. Dudok, Ž. Predojević 1/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-016/15  Úvod do štúdia chorvátskej kultúry a literatúry - A. Kulihová 1/L    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-017/15  Chorvátsky jazyk 3 - Ž. Predojević, M. Dudok 2/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-018/15  Chorvátska literatúra 1 - A. Kulihová 2/Z    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-019/15  Chorvátsky jazyk 4 - Ž. Predojević, M. Dudok 2/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-020/15  Chorvátska literatúra 2 - A. Kulihová 2/L    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-021/15  Chorvátsky jazyk 5 - Ž. Predojević, M. Dudok 3/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-022/15  Chorvátska literatúra 3 - A. Kulihová 3/Z    2PS     H   3    

Blok - SR - Srbčina min. 37 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-043/15  Srbský jazyk 1 - M. Dudok, K. Dordević 1/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-045/15  Srbský jazyk 2 - K. Dordević, M. Dudok 1/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-046/15  Úvod do štúdia srbskej kultúry a literatúry - K. Dordević 1/L    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-047/15  Srbský jazyk 3 - M. Dudok, K. Dordević 2/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-048/15  Srbská literatúra 1 - Z. Taneski 2/Z    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-049/15  Srbský jazyk 4 - M. Dudok, K. Dordević 2/L    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-050/15  Srbská literatúra 2 - Z. Taneski 2/L    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-051/15  Srbský jazyk 5 - M. Dudok, K. Dordević 3/Z    2S + 2C     H   5    
 FiF.KSF/bSV-052/15  Srbská literatúra 3 - Z. Taneski 3/Z    2PS     H   3    

Blok - PL - Poľština min. 37 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok. Treba zaradiť pre študijné programy boHISVpl a boETSVpl
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-023/15  Poľský jazyk 1 - M. Zakrzewska-Verdugo 1/Z    2S + 2C     H   5   !  
 FiF.KSF/bSV-025/15  Poľský jazyk 2 - M. Zakrzewska-Verdugo 1/L    2S + 2C     H   5   !  
 FiF.KSF/bSV-026/15  Úvod do štúdia poľskej kultúry a literatúry - M. Zakrzewska-Verdugo 1/L    2S     H   3   !  
 FiF.KSF/bSV-027/15  Poľský jazyk 3 - M. Zakrzewska-Verdugo 2/Z    2S + 2C     H   5   !  
 FiF.KSF/bSV-028/15  Poľská literatúra 1 - Z. Obertová 2/Z    3S     H   3   +  
 FiF.KSF/bSV-029/15  Poľský jazyk 4 - M. Zakrzewska-Verdugo 2/L    2S + 2C     H   5   !  
 FiF.KSF/bSV-030/15  Poľská literatúra 2 - Z. Obertová 2/L    3S     H   3   +  
 FiF.KSF/bSV-031/15  Poľský jazyk 5 - M. Zakrzewska-Verdugo 3/Z    2S + 2C     H   5   !  
 FiF.KSF/bSV-032/15  Poľská literatúra 3 - J. Ciesielska, B. Hochel 3/Z    2PS     H   3   !  

Blok - SVSZ - SV Spoločný základ min. 14 kreditov
Študent si zapíše blok spoločného základu a jeden jazykový blok.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-001/15  Jazykový obraz sveta u Slovanov - M. Dobríková 2, 3/Z    2PS     H   4    
 FiF.KSF/bSV-002/15  Vývin slovanských spisovných jazykov - M. Dudok 2, 3/L    2PS     H   4    
 FiF.KSF/bSV-053/15  Staroslovienčina 1 - E. Krejčová 2, 3/L    1P     H   3    
 FiF.KSF/bSV-928/16  Základy slavistiky - E. Krejčová 2, 3/L    1P     H   3    
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PvP Etno - Povinne voliteľné predmety Etnológia min. 27 kreditov
Študenti si v kombinácii s MUZEOLÓGIOU zapisujú predmety za min. 21 kreditov a povinne kurz Materiálna kultúra; v kombinácii s MUZIKOLÓGIOU povinne kurz Folklór a folkloristika; v kombinácii so SLOVANSKÝMI ŠTÚDIAMI predmety za min. 33 kreditov.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boET-003/15  Rituály a ritualizácia 1 - T. Bužeková 1, 2/Z    3PS     H   5    
 FiF.KEM/A-boET-005/19  Príbuzenstvo a rodina v stredoeurópskom kontexte - M. Botiková 1, 2/Z    3PS     H   3    
 FiF.KEM/A-boET-010/15  Dejiny slovenskej etnológie - A. Hlôšková, M. Botiková 1, 2/Z    3PS     H   4    
 FiF.KEM/A-boET-025/15  Vizuálna dokumentácia v etnológii - M. Botiková 1, 2/Z    2PS     H   4    
 FiF.KEM/A-boET-40/19  Príbuzenstvo v evolučnej perspektíve - M. Uhrin 1, 2/Z    2PS     H   3    
 FiF.KEM/A-boET-002/15  Materiálna kultúra - J. Janto 1/L    4PS     H   5   !  
 FiF.KEM/A-boET-004/15  Rituály a ritualizácia 2 - H. Tužinská 1, 2/L    3PS     H   5    
 FiF.KEM/A-boET-006/15  Folklór a folkloristika - T. Bužeková, A. Hlôšková 1, 2/L    5PS     H   6    
 FiF.KEM/A-boET-006/19  Folklórne druhy a žánre - A. Hlôšková 1, 2/L    2PS     H   3    
 FiF.KEM/A-boET-014/17  Dejiny a súčasnosť mesta - J. Janto 1, 2/L    2PS     H   3    
 FiF.KEM/A-boET-027/16  Folklór, populárna kultúra a politika - T. Bužeková 1, 2/L    2PS     H   4    
 FiF.KEM/A-boET-023/16  Rodové aspekty v etnológii - M. Botiková, K. Jakubíková 2/Z    2PS     H   4    
 FiF.KEM/A-boET-024/15  Osobnosti folkloristiky - A. Hlôšková 2/Z    2PS     H   4    
 FiF.KEM/A-boET-021/17  Etnologický výskum mesta - J. Janto 2/L    2PS     H   3    

Blok - PvP EtnoBc - Etnológia obhajoby - povinne voliteľné predmety min. 6 kreditov
Študent si tento blok zvolí, ak bakalársku prácu obhajuje z etnológie.
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boET-017/15  Seminár k bakalárskej práci 1 - T. Bužeková, M. Botiková, A. Hlôšková, J. Janto, H. Tužinská 3/Z    2S     H   3    
 FiF.KEM/A-boET-018/15  Seminár k bakalárskej práci 2 - M. Botiková, T. Bužeková, A. Hlôšková, J. Janto, H. Tužinská 3/L    2S     H   3    

Blok - PV CJ - Cudzí jazyk min. 12 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KJ/A-boCJ-001/00  Odborná angličtina 1 - S. Šimková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová, J. Barrer, L. Steyne 1/Z    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-002/00  Odborná angličtina 2 - S. Šimková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová, L. Ivančová 1/L    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-003/00  Odborná angličtina 3 - S. Šimková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová, J. Barrer, L. Steyne 2/Z    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-004/00  Odborná angličtina 4 - S. Šimková, A. Antalová, D. Šulovská, M. Lacíková Serdulová, V. Eliašová, L. Ivančová 2/L    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-031/00  Odborná nemčina 1 - I. Zolcerová, J. Markech 1/Z    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-032/00  Odborná nemčina 2 - V. Vlčková, I. Zolcerová, J. Markech 1/L    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-033/00  Odborná nemčina 3 - V. Vlčková, I. Zolcerová 2/Z    2C     H   3    
 FiF.KJ/A-boCJ-034/00  Odborná nemčina 4 - V. Vlčková, I. Zolcerová 2/L    2C     H   3    

Blok - SVPV - SV Povinne voliteľné min. 26 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu - Vyučujúci Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KSF/bSV-004/15  Reálie Bulharska - M. Dobríková 1/Z    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-014/15  Reálie Chorvátska - Ž. Predojević 1/L    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-024/15  Reálie Poľska - Z. Obertová 1/Z    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-034/15  Reálie Slovinska - S. Vojtechová Poklač 1/Z    2S     H   3    
 FiF.KSF/bSV-054/15  Staroslovienčina 2 - FiF.KSF   2S     H   3   !  
 FiF.KSF/bSV-057/15  Poľský film - M. Kyseľ 1, 2, 3/Z    3S     H   3   !  
 FiF.KSF/bSV-058/15  Slovinský film - S. Kmecová 1, 2, 3/Z    3S     H   3   !  
 FiF.KSF/bSV-059/15  Srbský film - K. Dordević 1, 2, 3/Z    3S     H   3   !  
 FiF.KSF/bSV-060/15  Bulharský film - M. Mihaylova-Palanska 1, 2, 3/L    3S     H   3    
 FiF.KSF/boSV-500/15  Reálie Macedónska - Z. Taneski 1, 2, 3/L    2S     H   3    
 FiF.KSF/bpBU-100/15  Preklad odborného textu - M. Dobríková 3/Z    2S     H   3    
 FiF.KSF/bpCH-105/15  Cvičenia z odborného prekladu 1 - A. Kulihová 3/Z    2C     H   3    
 FiF.KSF/bpCH-106/15  Cvičenia z odborného prekladu 2 - A. Kulihová 3/L    2C     H   3    
 FiF.KSF/bpPL-107/15  Preklad odborných textov - FiF.KSF 3/Z    1S + 1C     H   3   !  
 FiF.KSF/bpSV-098/15  Slovanský jazyk 1: Macedónsky - Z. Taneski 1, 2, 3/Z    2C     H   3    
 FiF.KVD/A-bSV-068/15  Úvod do dejín a kultúry Chorvátska - M. Hurbanič 1/L    2PS     H   3    
 FiF.KSD/A-boHI-380/15  ŠK: Etnogenéza Slovanov - A. Mesiarkin 1, 2/Z    2PS     H   3    
 FiF.KVD/A-bSV-067/15  Úvod do dejín a kultúry Bulharska - M. Hurbanič 1/Z    2PS     H   3    
 FiF.KSF/bSV-931/18  Macedónsky film - Z. Taneski 1, 2, 3/L    3S     H   3    
 FiF.KArch/A-boAE-019/00  Veľká Morava - T. König 2/Z    2P     H   4    
 FiF.KSJ/A-AbpSZ-01/15  Kapitoly zo základov jazykovedy - M. Kazharnovich, K. Rausová 1/Z    1P + 1S     H   4    
 FiF.KSF/A-moSE-400/18  Ivan Cankar v kontexte slovinskej moderny - S. Vojtechová Poklač 1, 2, 3/Z    2S     H   4    
 FiF.KSF/bSV-044/15  Reálie Srbska - K. Dordević   2S     H   3    
 FiF.KSF/A-moSE-038/16  Kapitoly zo súčasných stredoeurópskych literatúr - S. Kmecová 3/L    2S     H   2    
 FiF.KSF/A-boSE-147/15  Konverzácia v slovinskom jazyku - S. Vojtechová Poklač 3/L    2C     H   4    
 FiF.KVD/A-boHI-012/15  Juhovýchodná Európa v stredoveku - M. Hurbanič   2P     H   5    
 FiF.KVD/A-boHI-306/00  ŠK: Dejiny Byzancie 1 - M. Hurbanič   2PS     H   3    
 FiF.KVD/A-boHI-307/00  ŠK: Dejiny Byzancie 2 - M. Hurbanič   2PS     H   3    
 FiF.KSLLV/A-bpSZ-005/15  Teória literatúry - L. Čúzy, J. Holiš, A. Lučanský, P. Tollarovič, Ľ. Hroncová, A. Bokníková, Z. Kubusová, M. Mikšík 1, 2/Z    2P + 2S     H   4    
 

Štátne skúšky
Povinne voliteľné predmety

Blok - OBc - Obhajoba bakalárskej práce Etnológia min. 12 kreditov
Skratka predmetu Názov predmetu Odporúčaný
roč./sem.
Kredity Aktuál-
nosť
 FiF.KEM/A-boET-990/15  Obhajoba bakalárskej práce   OB   12    
 

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: PS - prednáška + seminár, P - prednáška, S - seminár, C - cvičenie, X - prax, K - kurz, E - exkurzia, Su - sústredenie, D - samostatná práca, M - praktikum, T - práce v teréne, I - iná, Z - stáž, L - laboratórne cvičenie
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje poslednýkrát