Baví ťa umenie, kultúra či rozličné náboženstvá?

Ponúkame ti na výber sedem jednoodborových bakalárskych študijných programov, ktoré prehĺbia tvoj záujem o umenie, kultúru či náboženstvá.

ETNOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti

DEJINY UMENIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie

ESTETIKA
Nauč sa kriticky reflektovať umenie

KLASICKÉ JAZYKY
Spoznaj základy európskej civilizácie

KULTUROLÓGIA
O kultúre, človeku a spoločnosti

MUZIKOLÓGIA
Staň sa znalcom hudby

RELIGIONISTIKA
Skúmaj svetové náboženstvá