Baví ťa umenie, kultúra či rozličné náboženstvá?

Ponúkame ti na výber sedem jednoodborových bakalárskych študijných programov, ktoré prehĺbia tvoj záujem o umenie, kultúru či náboženstvá.

ETNOLÓGIA
Skúmaj človeka ako súčasť spoločnosti

DEJINY UMENIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie

ESTETIKA
Nauč sa kriticky reflektovať umenie

KLASICKÉ JAZYKY
Spoznaj základy európskej civilizácie

MUZIKOLÓGIA
Staň sa znalcom hudby

RELIGIONISTIKA
Skúmaj svetové náboženstvá