DEJINY UMENIA
Staň sa odborníkom na výtvarné umenie

  • Získaš vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel, prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom i svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska.
  • Nadobudneš znalosti z ikonografie, poznatky o formálnych aspektoch a slohových premenách a o všeobecnej kultúrnej histórii a politicko-sociálnom živote, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra