MUZIKOLÓGIA
Staň sa znalcom hudby

  • Muzikológia ťa pripraví na uplatnenie v rôznych sférach hudobného života, ako je hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia, počítačová muzikológia či hudobná muzeológia.
  • Budeš sa venovať dejinám hudby, etnomuzikológii (teórii ľudovej a tradičnej hudby) a systematickej hudobnej vede (zahŕňajúcej hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí).
  • Okrem „vážnej“ či „klasickej“ hudby získaš prehľad o folklóre, populárnej hudbe a jazze a budeš sa venovať aj praktickým hudobným predmetom ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra          Chcem študovať muzikológiu