Zaujímajú ťa dejiny?

Ponor sa do vzrušujúceho skúmania minulosti! Ponúkame ti na výber tri študijné programy, prostredníctvom ktorých nazrieš do histórie rozličným spôsobom a umožnia ti získať bohaté poznatky o  minulosti.

ARCHEOLÓGIA
Odkrývaj minulosť vlastnými rukami

ARCHÍVNICTVO
Odhaľuj históriu cez dokumenty

HISTÓRIA
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti