ARCHEOLÓGIA

ARCHEOLÓGIA
Odkrývaj minulosť vlastnými rukami

  • Naučíš sa práci s hnuteľnými a nehnuteľnými archeologickými nálezmi a pozostatkami ľudskej činnosti v najširšom zmysle slova.
  • Získaš vedomosti o prepájaní humanitných a prírodných vied (história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika, klasická archeológia, geofyzika, archeobotanika, archeozoológia atď.) a základy aplikácie moderných počítačových metód.
  • Základné kurzy výučby sú zamerané na praveké, protohistorické, stredoveké a včasnonovoveké osídlenie Slovenska, resp. strednej Európy.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra