HISTÓRIA

HISTÓRIA
Porozumej prítomnosti spoznávaním minulosti

  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie a získaš kompetencie tvorivo pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie, dejín umenia a iné.
  • V prípade výberu jednoodborového štúdia sa zoznámiš s latinčinou a nemeckým jazykom, ktoré sú v našom regióne spolu s maďarčinou jazykmi historických prameňov a naučíš sa i ďalší svetový jazyk.

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín