Ak sa hlásim na študijný program, pre ktorý musím vykonať dva testy u spoločnosti SCIO, mám nárok na zľavu?

Uchádzačom, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky spoločnosti SCIO, poskytuje táto spoločnosť zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu. Tento si uchádzač uplatní pri prihlasovaní sa na Národnú porovnávaciu skúšku. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnými testami, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.