Kontakt

Otázky týkajúce sa štúdia a podania prihlášky na našu fakultu adresujte nášmu študijnému oddeleniu FiF UK (so@fphil.uniba.sk).

Veľa informácií o našej fakulte získate na webe www.fphil.uniba.sk

A sme aj na Facebooku.

Ak by ste sa k nám chceli prísť pozrieť, fakulta sídli v historickej budove na brehu Dunaja neďaleko Starého mosta (Gondova 2).

wp_20160205_16_44_46_pro