Možnosti štúdia v zahraničí

  • Ponúkame ti možnosť vycestovať na jeden či dva semestre do zahraničia
  • Naša fakulta má v rámci programu Erasmus+ uzavretých desiatky zmlúv, ktoré študentom jednotlivých katedier umožnia uchádzať sa o mobilitu na vysoké školy v mnohých krajinách Európskej únie, ale aj v nečlenských partnerských krajinách
  • Vďaka programu Erasmus+ môžeš absolvovať nielen semestrálny študijný pobyt, ale aj stáže pre študentov a po skončení štúdia pre absolventov
  • Univerzita Komenského a Filozofická fakulta UK majú uzavreté ďalšie dvojstranné zmluvy po celom svete – môžeš sa uchádzať aj o tieto študentské mobility