Kedy a kde budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok?

Výsledky testov vykonaných v rámci NPS spoločnosť SCIO zverejňuje týždeň po termíne vykonania skúšky. Výsledky prijímacej skúšky špecifických študijných predpokladov (bodový zisk) budú v deň jej vykonania, alebo najneskôr deň po jej vykonaní zverejnené na internetovej stránke fakulty.

Výsledky prijímacích skúšok (zoznamy prijatých uchádzačov) sú zverejňované až po prijímacej komisii dekana koncom júna. Uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.