Kedy budú prijímacie skúšky na FiF UK?

Test VŠP  v rámci NPS je možné absolvovať  deviatich mestách na Slovensku (Bratislava,  Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Košice, Michalovce a Prešov). Realizujú sa   v šiestich rôznych termínoch, test z anglického a nemeckého jazyka je možné absolvovať v dvoch termínoch v priebehu školského roka. Ak test absolvujete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok. Miesto aj termín si vyberiete v priebehu registrácie.

Termíny a miesta konania nájdete na stránke spoločnosti SCIO.

Skúšky špecifických študijných predpokladov  pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika, ktoré realizuje fakulta, sa budú konať v dňoch 14. a 15. júna 2022. O presnom termíne bude fakulta uchádzačov písomne informovať.