Mám nárok na ubytovanie?

Študenti fakulty majú možnosť ubytovania v študentskom domove Ľudovíta Štúra:

Mlynská dolina
Staré grunty 36
842 25 Bratislava
+421 2 65428064
www.mlyny.uniba.sk

Fakulta má v tomto zariadení každoročne ubytovaciu kapacitu cca 900 miest vo forme 2-3 lôžkových izieb. Všetci študenti prijatí do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí o ubytovanie požiadajú, dostanú pridelené ubytovanie na internáte – musia však spĺňať tú podmienku, že ich bydlisko sa nachádza mimo dosahu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Mesačný poplatok za ubytovanie na internáte sa pohybuje v rozmedzí 60 až 90 EUR.