Môžem si podať prihlášku na viac študijných programov?

Áno, na jednu prihlášku si študent môže podať žiadosť o prijatie na dva študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Ak nesplníte podmienky prijatia na prvý študijný program, vaše výsledky budú posúdené, či spĺňate podmienky na prijatie na druhý študijný program. V prípade, ak splníte podmienky prijatia na obidva študijné programy, budete prijatý na ten, ktorý máte uvedený ako prvý.

Odporúčame Vám využiť túto možnosť a podať si prihlášku, v ktorej vyplníte aj druhý študijný program. Poplatok za prihlášku sa uvedením druhého študijného programu nemení.