Môžem si zvoliť akúkoľvek kombináciu dvoch študijných programov, ktoré uvediem do prihlášky?

Áno, uchádzač si môže zvoliť dva študijné programy, ktoré uvedie v prihláške, bez obmedzenia. Absolvovať musí všetky skúšky a testy, predpísané pre obidva zvolené študijné programy. Vykonaný test  VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.