Možno študovať nejaký bakalársky študijný program aj externe?

Nie, všetky bakalárske a magisterské programy na našej fakulte ponúkame iba v dennej forme.