Testuje sa znalosť cudzieho jazyka v prípade učiteľských študijných programov, v kombináciách s cudzím jazykom?

Na všetky učiteľské študijné programy prijímame len na základe testu všeobecných študijných predpokladov, znalosť cudzieho jazyka pri príslušných kombináciách sa netestuje  (pri kombináciách s angličtinou, nemčinou a maďarčinou sa predpokladá znalosť jazyka na úrovni B2).