Treba absolvovať prijímacie skúšky na všetky študijné programy?

Nie, na tie študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých,  sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. Plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy si môžete pozrieť na webe fakulty.