Z čoho pozostáva test všeobecných študijných predpokladov?

Test je orientovaný na overenie všeobecných schopností, zručností a spôsobilostí uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Nie je to overovanie poznatkov, ale základných schopností, verbálnych aj analytických, potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Informácie o teste všeobecných študijných predpokladov sú na webstránke spoločnosti SCIO. Kompletné testy všeobecných študijných predpokladov z ostatných skúšok nájdete na stránke www.scio.sk/nps/vsp.asp