EDITORSTVO A VYDAVATEĽSKÁ PRAX (v maďarskom jazyku)

EDITORSTVO A VYDAVATEĽSKÁ PRAX (v maďarskom jazyku)
Staň sa profesionálom v práci s textom

  • Budeš pripravený na prácu v redakciách vydavateľstiev maďarskej tlače na Slovensku, v umeleckých, kultúrnych a reklamných agentúrach, v štátnych a verejných inštitúciách a v osvetových centrách. (Podmienkou štúdia je maturitná skúška z predmetu maďarský jazyk a literatúra, respektíve aktívna znalosť maďarského jazyka.)
  • Osvojíš si teoretické poznatky zo súčasného maďarského jazyka a literatúry (základné jazykovedné a literárnovedné disciplíny) a praktické  poznatky z oblasti informačných a komunikačných technológií (multimediálna komunikácia, editorské a vydavateľské práce).
  • Budeš mať priestor tvoriť vlastné texty (kreatívne písanie).

 

Viac informácií          Študijný plán          Zabezpečujúca katedra