Množstvo vynikajúcich odborníkov a dlhodobá tradícia

  • Na našej fakulte pracuje päť špičkových vedeckých tímov z oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku, pôsobia u nás významní profesori a docenti, ktorí predstavujú slovenskú špičku vo svojich odboroch, naši vyučujúci spolupracujú na medzinárodných vedeckých projektoch – to sú tri jasné dôvody, prečo je FiF UK lídrom v oblasti humanitných a spoločenských vied na Slovensku
  • Máme najširšiu ponuku študijných programov. Mnohé z nich sú na Slovensku unikátne a možno ich študovať len na našej fakulte
  • Naši pedagógovia sa pravidelne vyjadrujú do médií, pretože vedia ponúknuť fundované názory
  • Reprezentujeme viac než 100-ročnú tradíciu a medzinárodné renomé našej univerzity i fakulty.